КОНТАКТ


Отворете ја мапата во поголем формат
ТУРАН Дооел
ул. Иво Лола Рибар 5
1484 Богданци
Македонија


Телефон:
+389 34 223 162
+389 34 223 163
Факс: +389 34 222 162


e-mail: kontakt@turan.com.mk
Web: www.turan.com.mk